Skip to main content

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

TJELESNA TERAPIJA, OBRT vl. Barbara Komar
Ul. Vincenta iz Kastva 8, 10000 Zagreb, Hrvatska.
OIB: 11385686785.

E-pošta za pravne upite: info@barbarakomar.com.

ZNAČENJE IZRAZA NAVEDENIH U OVIM OPĆIM UVJETIMA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14, 110/15), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu, od Članka 57. do Članka 80., Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)

Prodavatelj – trgovačko društvo TJELESNA TERAPIJA, OBRT vl. Barbara Komar, Ul. Vincenta iz Kastva 8, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 11385686785.

Web mjesta – web stranica/e i web trgovina/e u vlasništvu Prodavatelja, kao što su www.barbarakomar.com.

Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu.

Korisnik web mjesta – svaka osoba koja web mjesta koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje web mjesta – pristup web mjestima radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina.

Online kupnja ili Web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem web mjesta.

Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na web mjestima, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na Web mjestima je trgovačko društvo TJELESNA TERAPIJA, OBRT vl. Barbara Komar (u daljnjem tekstu „BARBARA KOMAR“ ili „Prodavatelj“). Korištenjem usluga Web mjesta, Web trgovine i svih pridruženih stranica, servisa i usluga na Web mjestima smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem BARBARA KOMAR Web mjesta i Web trgovina, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web mjesta i web trgovina.

Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici Web mjesta dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nude Web mjesta.

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Web trgovine kao i sav ostali sadržaj Web mjesta, zbog čega su Korisnici Web mjesta dužni prilikom svake posjete istom Web mjestu pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na Web mjestima.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Web mjestima i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Web mjesta ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Web mjesta.

BARBARA KOMAR sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. BARBARA KOMAR ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

REKLAMACIJE

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.

Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

Na temelju Zakona o zaštiti potrošača članak 43. stavak 2. obavještavamo kupce o odgovornosti prodavatelja u slučaju materijalnih nedostataka proizvoda prilikom sklapanja ugovora na daljinu (internet kupovina).

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora BARBARA KOMAR ima pravo, sukladno članku 6. stavku 1. točki (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, od Korisnika i Kupca zatražiti, prikupiti i obrađivati osobne podatke navedene u Politici o zaštiti privatnosti. Sklapanjem ugovora Kupac daje svoju privolu za upotrebu tako prikupljenih osobnih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja ugovora te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni.

IZJAVA O KOLAČIĆIMA (COOKIE POLICY)

Kako bi stranice Web mjesta ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, BARBARA KOMAR prije spremanja kolačića (Cookies) mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem Web mjesta i Web trgovina korisnik pristaje na upotrebu kolačića (Cookies).

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daju BARBARA KOMAR Web mjesta i Web trgovine.

OSTALE ODREDBE

Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na Web mjestima samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na Web mjestima, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja Web mjesta na drugim web stranicama je zabranjen.

MJERODAVNI ZAKON

Slažete se da će sva pitanja vezana uz vaš pristup ili korištenje Web mjesta i Web trgovina i povezanih platformi, uključujući sve sporove, biti uređeni zakonima Republike Hrvatske. Prihvaćate nadležnost i mjesto održavanja u sudovima u Zagrebu i odricanje bilo kakvih prigovora na takvu nadležnost ili mjesto održavanja.

Prethodna odredba koja se odnosi na mjesto održavanja ne primjenjuje se ako ste smješteni u Europskoj uniji. Ako ste potrošač sa sjedištem u Europskoj uniji, možete podnijeti zahtjev u sudovima zemlje u kojoj živite. Svaki zahtjev prema ovim Uvjetima upotrebe mora se donijeti u roku od tri (3) mjeseca od nastanka uzroka djelovanja ili je takva tvrdnja ili uzrok djelovanja zabranjena. Ne može se tražiti ili primiti nikakav oporavak za štete.

U slučaju bilo kakve kontroverze ili spora između BARBARA KOMAR koja nastaje ili se odnosi na Vašu upotrebu Web mjesta i povezanih usluga, stranke će odmah, u dobroj vjeri pokušati riješiti takav spor. Ako nismo u mogućnosti riješiti takav spor u razumnom roku (ne dulje od trideset (30) dana), bilo koja od stranaka može podnijeti takvu polemiku ili spor na posredovanje. Ako se spor ne može riješiti posredovanjem, stranke su slobodne da ostvaruju bilo koje pravo ili pravni lijek koji im je dostupan prema mjerodavnom zakonu.

KONTAKTI

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu: TJELESNA TERAPIJA, OBRT vl. Barbara Komar, Ul. Vincenta iz Kastva 8, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili putem e-pošte na info@barbarakomar.com.

Zadnje ažurirano: 01. listopada 2023.